Home

„Partię kocha się lub nienawidzi, uważa się za dopust Boży, za przyczynę wszelkiego dobra lub wszystkich nieszczęść.  Jedni upatrują w rządach partii szczyty, do jakich wznieść się może geniusz ludzki w dziedzinie samorządu, inni widzą w partyjniactwie niemal synonim rozkładu społeczeństwa i anarchii politycznej – pisał w roku 1939 Zenon Wachlowski - Fakt, że partie polityczne uważane są za błogosławieństwo lub przekleństwo, nie powinien przeszkadzać naukowemu ich omawianiu” [1]. Na progu XXI wieku partie polityczne nadal są istotnymi aktorami współczesnej demokracji, choć zmieniają się ich modele, funkcje i prawne podstawy funkcjonowania.

Celem stworzenia sekcji badającej partie polityczne i systemy partyjne jest zintegrowanie polskich uczonych zajmujących się tą dziedziną wiedzy politologicznej.  Chcemy, aby sekcja była polem, z jednej strony, wymiany myśli na temat teorii i działalności partii politycznych, z drugiej, aby dawała szanse na podejmowanie wspólnych, interdyscyplinarnych projektów badawczych uczonych z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Wśród problemów którymi zajmuje się sekcja partii politycznych i systemów partyjnych, znajdują się:

 • Teoria partii politycznych i systemów partyjnych
 • Prawne aspekty funkcjonowania partii politycznych
 • Historia partii politycznych i systemów partyjnych
 • Oblicze ideowe partii politycznych
 • Modele partii politycznych
 • Organizacja partii politycznych
 • Funkcje partii politycznych
 • Komunikacja, wizerunek partii politycznych oraz marketing wyborczy i międzywyborczy partii politycznych
 • Postawy i zachowania elektoratów
 • Partie polityczne i systemy partyjne różnych państw świata w perspektywie porównawczej
 • Lokalne i regionalne systemy partyjne (w państwach federacyjnych)

 

 


[1] Wachlowski Zenon Stronnictwa polityczne w świecie współczesnym, Biblioteka Umiejętności Prawnych i Politycznych, Warszawa-Kraków 1939,

Poprawiony (niedziela, 27 października 2013 20:42)

 

Po panelu organizowanym przez sekcję PTNP "Partie i Systemy Partyjne" zapraszamy na spotkanie sekcji.  Odbędzie się 21 września o godzinie 11:00 w sali nr 132 w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.